Zapraszamy uczniów
do wzięcia udziału
w V edycji ogólnopolskiego
konkursu poświęconego
Janowi Kilińskiemu


"Zwykli ludzie
wielkimi bohaterami"

Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach:

W każdej z kategorii jury wyłoni trzech najlepszych uczestników, dla których ufundowane zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe.

W tegorocznej edycji konkursu mogą brać udział uczniowie:
 • ostatnich klas gimnazjów,
 • wszystkich klas liceów, techników i branżowych szkół I stopnia.

Termin nadsyłania zgłoszeń do: 19 kwietnia 2018r.

na e-mail: konkurs.kilinski@wp.pl

Termin nadsyłania prac do: 27 kwietnia 2018r.

na adres e-mail: konkurs.kilinski@wp.pl
oraz drogą pocztową: 50 − 527 Wrocław, ul. Jana Wł. Dawida 5.
Na kopercie prosimy umieścić hasło: Konkurs „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami” oraz podać kategorię.

Informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie szkoły www.zsz5wroclaw.home.pl lub pisząc na adres: konkurs.kilinski@wp.pl oraz pod numerem telefonu 71 798 69 34 w.102 (Zofia Kawecka).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 czerwca 2018r.

Wystapiono o patronat honorowy:

 • Dolnośląski Kurator Oświaty,
 • Dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponagimnazjalnych Departamentu Edukacji we Wrocławiu,
 • Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu,
 • Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.


Sponsorzy konkursu:

 • Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu,
 • Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu,
 • Departament Edukacji we Wrocławiu,
 • Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu,
 • Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników we Wrocławiu,
 • Dolnośląski Cech Rzemiosł Metalowych i Motoryzacyjnych we Wrocławiu,
 • Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.


Wystapiono o patronat medialny:

 • „Nowiny Rzemieślnicze” - biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej,
 • „Odkrywca” - miesięcznik wydawany przez Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o.Prosimy o zapoznanie się z regulaminem

ŻYCZYMY SUKCESÓW


Archiwum


Fotorelacja z zakończenia IV edycji konkursu


Fotorelacja z zakończenia III edycji konkursu


Fotorelacja z zakończenia II edycji konkursu


Fotorelacja z zakończenia I edycji konkursu


Artykuł o naszym konkursie w "Nowinach Rzemieślniczych"