Zapraszamy uczniów
do wzięcia udziału
w IV edycji ogólnopolskiego
konkursu poświęconego
Janowi Kilińskiemu


"Zwykli ludzie
wielkimi bohaterami"

Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach:

W każdej z kategorii jury wyłoni trzech najlepszych uczestników, dla których ufundowane zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń do: 31 marca 2017r.

na e-mail: konkurs.kilinski@wp.pl

Termin nadsyłania prac do: 7 kwietnia 2017r.

na adres e-mail: konkurs.kilinski@wp.pl
oraz drogą pocztową: 50 − 527 Wrocław, ul. Jana Wł. Dawida 5.
Na kopercie prosimy umieścić hasło: Konkurs „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami” oraz podać kategorię.

Informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie szkoły www.zsz5wroclaw.home.pl lub pisząc na adres: konkurs.kilinski@wp.pl oraz pod numerem telefonu 71 798 69 34 w.102 (Zofia Kawecka).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 czerwca 2017r.

Patronat honorowy:

Sponsorzy konkursu:

Patronat medialny:


Prosimy o zapoznanie się z regulaminem

ŻYCZYMY SUKCESÓW


Archiwum


Fotorelacja z zakończenia IV edycji konkursu


Fotorelacja z zakończenia III edycji konkursu


Fotorelacja z zakończenia II edycji konkursu


Fotorelacja z zakończenia I edycji konkursu


Artykuł o naszym konkursie w "Nowinach Rzemieślniczych"