TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI DLA RODZICÓW rok szkolny 2016/2017

7 września 2016

Zebrania z rodzicami i przedstawicielami cechów

26 października 2016   

Konsultacje dla rodziców

23 listopada 2016
Zebranie z rodzicami dla klas 4 TF
(informacja o przewidywanych ocenach semestarlnych)
Konsultacje dla rodziców (pozostałe klasy)

14 grudnia 2016Zebrania dla klas 1 TF, 2 TF i 3 TF oraz klas ZSZ
(informacja o przewidywanych ocenach semestralnych)

25 stycznia 2017

Zebrania z rodzicami - podsumowanie półrocza

29 marca 2017

Konsultacje dla rodziców, Zebranie dla klasy 4 TF

26 kwietnia 2017

Konsultacje dla rodziców

31 maja 2017

Zebrania
(informacja o przewidywanych ocenach rocznych)

Zapraszamy rodzicówKonsultacje odbywają się zawsze w godzinach od 16:30-17:30.

Zebrania odbywają się o godzinie 16:30.

Informacja, w której sali odbywa się zebranie lub konsultacje, będzie podawana uczniom oraz udostępniana w szkole w dniu spotkania.