TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI DLA RODZICÓW rok szkolny 2017/2018

    20 września 2017      


      Zebrania z rodzicami
      

    15 listopada 2017       


      Konsultacje z rodzicami
      

    10 stycznia 2018      


      Zebrania z rodzicami
      

    21 marca 2018      


      Zebranie z rodzicami dla klasy 4 TF,
      pozostałe klasy - konsultacje z rodzicami    
      

    23 maja 2018      


      Zebrania z rodzicami
      

Zapraszamy rodziców i opiekunówKonsultacje odbywają się zawsze w godzinach od 16:30-17:30.

Zebrania odbywają się o godzinie 16:30.

Informacja, w której sali odbywa się zebranie lub konsultacje, będzie podawana uczniom oraz udostępniana w szkole w dniu spotkania.