logo

 

 SPRZEDAWCA 522301

 

      

 

 Kwalifikacja dla zawodu

 

 AU.20. Prowadzenie sprzedaży

 

 Kształcenie teoretyczne

 

 Kształcenie w zakresie ogólnokształcącym i zawodowym odbywa się w szkole.
klasa I - trzy dni nauki
klasa II - trzy dni nauki
klasa III - dwa dni nauki

 

 Kształcenie praktyczne

 

 Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w sklepach, piekarniach, cukierniach.
Są zatrudnieni jako młodociani pracownicy.
Otrzymują umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, mają opłacone składki ZUS,
a przepracowane lata wliczają się do stażu pracy.

 

 Egzaminy zawodowe

 

 Po trzech latach nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Zdany egzamin + świadectwo ukończenia ZSZ → zawód SPRZEDAWCA

 

 Możliwość kontynuowania nauki

 

 Ukończona kwalifikacja AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
+ średnie wykształcenie ogólnokształcące
→ zawód TECHNIK KSIĘGARSTWA 522306

 


 Ukończona kwalifikacja AU.25. Prowadzenie działalności handlowej
+ średnie wykształcenie ogólnokształcące
→ zawód TECHNIK HANDLOWIEC 522305

 

    powrót do listy zawodów
    następny zawód