logo

 

 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

 

      

 

 Kwalifikacja dla zawodu

 

 MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

 Kształcenie teoretyczne

 

 Kształcenie w zakresie ogólnokształcącym i zawodowym odbywa się w szkole.
klasa I - trzy dni nauki
klasa II - trzy dni nauki
klasa III - dwa dni nauki

 

 Kształcenie praktyczne

 

 Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładach diagnostycznych lub serwisach samochodowych.
Są zatrudnieni jako młodociani pracownicy.
Otrzymują umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, mają opłacone składki ZUS,
a przepracowane lata wliczają się do stażu pracy.

 

 Egzaminy zawodowe

 

 Po trzech latach nauki uczniowie zdają egzamin czeladniczy. Mogą również zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Zdany egzamin + świadectwo ukończenia ZSZ → zawód MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 


Po trzech latach wykonywania zawodu można zdawać egzamin mistrzowski - więcej informacji.

 

 Możliwość kontynuowania nauki

 

 Ukończona kwalifikacja MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych               
+ średnie wykształcenie ogólnokształcące
→ zawód TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

 

    powrót do listy zawodów
    następny zawód