WYCHOWAWCY KLAS

I TF    
I FA
I FB
I CA
I SK
I MA
I WA
Magdalena Witkowska
Alicja Smereka
Lidia Nestoruk
Waldemar Kaczorowski
Marcin Cieśla
Czesław Kornikowski
Marcin Cieśla

II TF    
II FA
II FB
II CA
II SW
II MA
II WA

Beata Krzemińska
Magdalena Zaleska
Agnieszka Jastrzębska
Ewelina Zdaniewicz
Anna Gniewowska
Krzysztof Płatek
Włodzimierz Gańko

III TF    
III FA
III FB
III CW
III MA
III SW
IV TF


Aleksandra Karczmarz
Małgorzata Pietrycha
Joanna Antoszewska
Anna Misiąg
Zofia Kawecka
Halina Bednarz
Bożena Piątek-Pawłowska