XXIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE CUKIERNIK I PIEKARZ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

odbył się w dniach 16-18 kwietnia 2018 roku


ORGANIZATORZY TURNIEJU


WSPÓŁORGANIZATORZY TURNIEJU


HONOROWI PATRONI TURNIEJU


REGULAMIN TURNIEJUKomunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad i turniejów w roku szkolnym 2017/2018, których laureaci posiadają uprawnienia do zwolnienia ... z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

czytaj treść komunikatuadres email do kontaktu: komitetglownyturnieju@interia.plDOKUMENTY DO POBRANIA


UWAGA WAŻNE: Otrzymaliśmy pisemną informację z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o przyjęciu na studia laureatów i finalistów Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Poniżej załączamy skany przesłanych pism.

Pismo dotyczące CUKIERNIKÓW

Pismo dotyczące PIEKARZY