XXIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE CUKIERNIK I PIEKARZ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2018 roku


ORGANIZATORZY TURNIEJU


WSPÓŁORGANIZATORZY TURNIEJU


REGULAMIN TURNIEJUKomunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad i turniejów w roku szkolnym 2017/2018, których laureaci posiadają uprawnienia do zwolnienia ... z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

czytaj treść komunikatu
adres email do kontaktu: komitetglownyturnieju@interia.plDOKUMENTY DO POBRANIA

Informacja o kwalifikacji (w wersji papierowej) zostanie wysłana na skrzynki emailowe szkół do poniedziałku 26 lutego 2018 r.