WITAMY NA STRONIE
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSZ nr 5

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

MAŁGORZATA ANDRAKA   - klasa 2 FA - przewodnicząca

EWA NICZYJ   - klasa 2 FA - zastępca
GRZEGORZ KOZIAR   - klasa 2 MA - zastępca

członkowie: nauczyciele-opiekunowie: FOTOGRAF: ADRIAN TOMCZAK    klasa 2 WA

RZECZNICY PRAW UCZNIA (uczniowie):
RZECZNIK PRAW UCZNIA (nauczyciel): Pani EWELINA ZDANIEWICZ


Akcje organizowane przez Samorząd Uczniowski ZSZ nr 5