logo
CZESŁAWA GERSZYN - DYREKTOR
IWONA BEDNARZ - WICEDYREKTOR
Nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 od 2002 roku. Z wykształcenia technolog żywności i żywienia. Współpracuje z Dolnośląską Izba Rzemieślniczą, Cechami i firmami branży spożywczej, promując walory kształcenia zawodowego. Od wielu lat zaangażowana w organizację Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Z sukcesami przygotowuje młodzież do Turniejów. Pomysłodawczyni i organizatorka wielu wystaw i konkursów zawodoznawczych. Jej zwyczajem jest kończenie lekcji małym resume. Prywatnie zapalony wędrowiec, któremu bliskie są słowa P.Coelo: „Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko Ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie z oglądania się do tyłu.”
MAGDALENA WITKOWSKA - WICEDYREKTOR
Nauczycielka podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów zawodowych branży spożywczej. Z wykształcenia technolog żywności. Od kilkudziesięciu lat związana ze szkolnictwem zawodowym, w ZSZ nr 5 pracuje od trzynastu lat. Ciągle się dokształca, biorąc udział w szkoleniach i seminariach prowadzonych przez WCDN, a organizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Egzaminator w OKE dla zawodu sprzedawca.
ZOFIA KAWECKA - KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
W Zespole Szkół Zawodowych nr 5 pracuje od marca 1981 roku. Z wykształcenia filolog, obecnie uczy języka polskiego. Od 1986 r. na stanowisku kierownika szkolenia praktycznego. Uwielbia studiować przepisy prawne, co wykorzystuje w swojej pracy w kontaktach z uczniami i ich pracodawcami. Interesuje ją BHP; od 17 lat przygotowuje uczniów do konkursów w tym zakresie i osiąga sukcesy. Jej pasją jest taniec towarzyski. Uwielbia kwiaty, szczególnie te kwitnące wiosną. Relaksuje się podczas pracy na działce. Pomysłodawca i organizator ogólnopolskiego konkursu "Zwykli ludzie wielkimi bohaterami" w trzech kategoriach poświęconego patronowi szkoły Janowi Kilińskiemu.
MONIKA SMACZNY - PEDAGOG SZKOLNY
Pedagog w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu. Pracuje z młodzieżą z dużym zaangażowaniem, jest zawsze otwarta na ludzi i ich problemy. Nie podaje gotowych rozwiązań, ale nakłania do refleksji i samodzielnego podejmowania właściwych decyzji. Lubi czytać książki. Każdy dzień bez książki, to dzień stracony...:) Kocha zwierzęta, pies i świnka morska należą do jej rodziny, złożonej z męża i dwóch córek.
następna