GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor szkoły    Czesława Gersztyn

Wicedyrektorzy

Pedagog szkolny

 • Iwona Bednarz
 • Magdalena Witkowska

 • Monika Smaczny

Kierownik szkolenia                                     
praktycznego

Psycholog szkolny

 • Zofia Kawecka

 • Barbara Grell-Berezowska

nauczyciele
języka polskiego

 • Zofia Kawecka
 • Bożena Piątek-Pawłowska
 • Ewelina Zdaniewicz

nauczyciele
języka niemieckiego

 • Anna Misiąg
 • Włodzimierz Gańko

nauczyciele
języka angielskiego

 • Małgorzata Biezmienow
 • Agnieszka Bosiak
 • Aleksandra Karczmarz

nauczyciele historii i wiedzy
o społeczeństwie

 • Magdalena Zaleska
 • Waldemar Kaczorowski

nauczyciele matematyki

 • Dorota Karbowska
 • Piotr Gierczak
 • Jacek Krasnowski

nauczyciele fizyki

 • Halina Bednarz

nauczyciele geografii

 • Alicja Smereka

nauczyciele informatyki

 • Czesława Gersztyn
 • Czesław Kornikowski

nauczyciele chemii

 • Anna Koralewicz
 • Małgorzata Kończyńska
 • Anna Mucha

nauczyciele biologii

 • Anna Mucha

nauczyciele religii

 • ks. Mateusz Ciesielski
 • Maciej Najwer                

nauczyciele
edukacji dla bezpieczeństwa

 • Krzysztof Płatek

nauczyciele podstaw
przedsiębiorczości

 • Magdalena Witkowska
 • Urszula Staszewska-Wiertelak
 • Hanna Mazurkiewicz

nauczyciele
wychowania fizycznego

 • Joanna Antoszewska
 • Krystyna Dalach
 • Małgorzata Pietrycha
 • Marcin Cieśla
 • Krzysztof Płatek

nauczyciele przedmiotów
zawodowych w zawodzie
fryzjer

 • Agnieszka Jastrzębska
 • Beata Krzemińska
 • Iwona Leńczowska
 • Sylwia Mikołajczak
 • Olga Reyvitis
 • Alicja Smereka
 • Marcin Kruk

nauczyciele przedmiotów
zawodowych w zawodzie
sprzedawca

 • Urszula Staszewska-Wiertelak
 • Magdalena Witkowska

nauczyciele przedmiotów
zawodowych w zawodzie
piekarz i cukiernik

 • Iwona Bednarz
 • Małgorzata Kończyńska

nauczyciele przedmiotów
zawodowych w zawodzie
blacharz i mechanik

 • Piotr Gierczak

nauczyciele wiedzy o kulturze

 • Beata Wojdyło

nauczyciele bibliotekarze

 • Barbara Wrzeszcz
 • Ewa Zając