MATEMATYKA

Nauczyciel matematyki Dorota Karbowska zaprasza na stronę internetową stworzoną specjalnie dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 5.

www.doriska5.republika.pl
Materiały pomocnicze


dla klasy 1 TF - wzory skórconego mnożenia


dla klasy 2 TF - układy równań


dla klasy 1 TF - wyrażenia algebraiczne


dla klasy 1 TF - kąt środkowy i kąt wpisany


dla klasy 2 TF - równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty