BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
DLA DOROSŁYCH

w roku szkolnym 2016/2017

FRYZJER

kwalifikacja A.19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - trzy semestry

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

kwalifikacja A.23 - Projektowanie fryzur - jeden semestr


Nabór na kurs (kwalifikacja A.19) trwa i nauka rozpocznie się,
gdy zgłoszonych będzie 20 kandydatów


Kurs (kwalifikacja A.23) rozpoczyna się 27 lutego 2017 i trwa jeden semestr

Zapraszamy i czekamy na kandydatów

 1. Kursy kwalifikacyjne przeznaczone są dla osób, na których nie ciąży obowiązek nauki. Jeżeli kandydat ma ukończoną zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie fryzjer lub ukończony kurs - kwalifikacja A.19 oraz wykształcenie średnie to po zakończeniu kursu A.23 może otrzymać tytuł - technik usług fryzjerskich.

 2. Absolwenci KKZ będą przygotowywani do:

  • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

  • posługiwania się językiem obcym ukierunkowanym zawodowo,

  • przestrzegania zasad bhp i udzielania pierwszej pomocy,

NA KURSIE A.19 NA KURSIE A.23

Na zakończenie kursanci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji (A.19 lub A.23).
Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji zdający otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po uzyskaniu takiego świadectwa oraz udokumentowaniu wykształcenia ogólnego
 • w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej - otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie fryzjer (A.19),
 • w zakresie szkoły średniej - otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich (A.19 + A.23).

Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie (na druku szkoły do pobrania na tej stronie),
 • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego poziom wykształcenia - w celu zwolnienia z pewnych obszarów kształcenia,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie fryzjer),
 • dokument tożsamości (do wglądu).

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Podanie o przyjęcie na kurs -

pobierz

Ulotka informacyjna -

pobierz

Regulamin praktyk zawodowych -

pobierz

Szkolne pracownie fryzjerskie - fotogaleriaInformacje o KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM
na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Uczniowie naszej szkoły mają liczne osiągnięcia w mistrzostwach i konkursach fryzjerskich.