HISTORIA

01.10.1945    

I Państwowe Gimnazjum Techniczne

09.11.1946

Gimnazjum i Liceum Budowlane

01.09.1950

Liceum Budowlane

01.09.1951

Technikum Budowlane

01.09.1955

Połączenie szkół budowlanych mieszczących się przy ul. Dawida i ul. Sztabowej

01.09.1966
 

Podział szkoły i przeniesienie klas budownictwa ogólnego do budynku przy
ul. Grabiszyńskiej

01.09.1975

Zmiana nazwy na Zespół Szkół Zawodowych nr 5

01.09.1979

Przyłączenie części Zasadniczej Szkoły Zawodowej z ul. Kotlarskiej

01.09.2002
 

Przyłączenie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Wieczorowego z Zespołu Szkół Spożywczych

01.09.2005

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 5

01.09.2007

Technikum nr 5

25.05.2011
 

Technikum nr 5 otrzymało imię Jana Kilińskiego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 otrzymała imię Jana Kilińskiego

01.09.2017
 

Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 im. Jana Kilińskiego

w Branżową Szkołę I stopnia nr 5 im. Jana Kilińskiego

szkola