HISTORIA - rok szkolny 2016/2017


Referaty

Prace do wykonania samodzielnie.
Do wyboru obowiązkowo jeden temat w semestrze.

Klasa I - semestr 1 - wyświetl tematy referatów

Klasa I - semestr 2 - wyświetl tematy referatów

Klasa II - semestr 1 - wyświetl tematy referatów

Klasa II - semestr 2 - wyświetl tematy referatów

Prezentacje multimedialne

Prezentacje są do wykonania dobrowolnie przez ucznia/uczniów – w grupach do 3 osób.

Rozmiar prezentacji to maksymalnie 15 slajdów.

Praca prezentowana jest przez autora/autorów na zajęciach lekcyjnych w czasie do 15 minut.

Ocenie podlega:
  • wartość merytoryczna,
  • szata graficzna,
  • dobór materiałów,
  • oryginalność pracy np. w zakresie ujęcia tematu, wniosków czy zastosowanych innowacyjnych rozwiązań.


Klasa I wyświetl tematy prezentacji

Klasa II wyświetl tematy prezentacji


WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE - rok szkolny 2016/2017


Prezentacje multimedialne

WOS           wyświetl tematy prezentacji

Materiały przygotowała - Magdalena Zaleska