CECHY - ADRESY I TELEFONY


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW pobierz

Dolnośląski Cech Rzemiosł Metalowych i Motoryzacyjnych
oraz Małej Przedsiębiorczości

Starszy Cechu: Zygmunt Skrzypek
tel.(71) 328-70-91, fax. (71) 328-93-12
ul. Kaszubska 4
50-214 Wrocław


Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników

Starszy Cechu: Stanisław Kibało
tel.(71) 344-61-97, fax. (71) 344-61-97
ul. Kazimierza Wielkiego 9
50-077 Wrocław


Cech Rzemiosł Różnych

Starszy Cechu: Teresa Paprocka
tel.(71) 344-44-19, tel. (71) 344-44-10
ul. Kazimierz Wielkiego 9
50-077 Wrocław


Terenowy Cech Rzemiosł Różnych

Starszy Cechu: p.o. Jerzy Ratajczyk
tel. 794-385-424
ul. Kaszubska 4 (parter)
50-214 Wrocław


Cech Rzemiosł Budowlanych

Starszy Cechu: Marian Fornalski
tel.(71) 344-16-46
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław


Cech Rzemiosł Odzieżowych i Włókienniczych

Starszy Cechu: Wanda Fok
tel. 602-638-911
Centrum Odzieżowe
ul. Kazimierza Wielkiego 15 (pok.7 piętro I)
50-077 Wrocław


Dolnośląska Izba Rzemieślnicza

Kierownik Wydziału Oświaty, Kwalifikacji i Promocji Zawodowej DIR: Krzysztof Piłat
tel.(71) 344-86-91
pl. Solny 13
50-061 Wrocław