PROJEKT GiB8!


"Zdrowie w życiu zawodowym -
kompetencja zdrowotna jako czynnik jakości"


               


Projekt realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez
całe życie” Leonardo da Vinci - transfer innowacji.


Okres realizacji projektu:

   01.10.2011 - 30.09.2013

Koordynator projektu:
   

   BGZ Berliner Gesellschaft für internationale
   Zusammenarbeit mbH       strona www koordynatora

Partnerzy:

   

   Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu

   Zespół Szkół Budowlanych
   im. Gen. Józefa Bema we Wrocławiu

   Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

   Wannseeschule e.V. w Berlinie (Niemcy)

   Akademie Berlin-Schmöckwitz GmbH
   für Wirtschaft und Verwaltung w Berlinie (Niemcy)

   Schule für Allgemeine Gesundheits-
   und Krankenpflege des Landes Steiermark
   am LKH w Stolzalpe (Austria)

   MultiAugustinum - Privatschule der Erdiözese
   w Salzburgu (Austria)

   Stiftung WEXEdU w Szentendre (Węgry)

   Gastronomie und Handelsschule József Zwack
   w Békéscsaba (Węgry)


            

Finansowanie:


Projekt w 75% dofinansowany z Programu Leonardo da Vinci, pozostałe 25% kosztów stanowi wkład własny partnerów.

Cel główny:

Wskazanie kompetencji zdrowotnych jako czynnika jakości w życiu zawodowym.

Cele szczegółowe:
  • analiza sytuacji zdrowotnej, nawyków żywieniowych oraz stylu życia młodzieży kształcącej się w różnych zawodach,
  • wyposażenie nauczycieli i pracodawców w narzędzia służące propagowaniu zdrowego stylu życia,
  • przygotowanie nauczycieli i pracodawców do stosowania w ramach prowadzonych zajęć profilaktyki prozdrowotnej,
  • uświadomienie uczniom norm i zachowań zgodnych z zasadami bhp i ergonomii, wykształcenie u uczniów nawyków i zachowań prozdrowotnych.

Opis realizacji projektu:


  1. Identyfikacja świadomości zdrowotnej (badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli, pracodawców, instytucji oświatowych).
  2. Opracowanie podręcznika dla nauczycieli, instruktorów zawodu i pracodawców, wspomagającego propagowanie wiedzy z zakresu kompetencji zdrowotnych.
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, instruktorów zawodu i pracodawców w zakresie stosowanych metod kształcenia w obszarze profilaktyki prozdrowotnej.Analiza wyników ankiet
przeprowadzonych przez nauczycieli
ZSZ nr 5 we Wrocławiu (pdf)

wersja po polsku


wersja po niemiecku


Analysephase-Polen auf deutsch (pdf)Dobre praktyki    (pliki pdf)

przykład 1

przykład 2

przykład 3

przykład 4

przykład 5

przykład 6

przykład 7

przykład 8

przykład 9

przykład 10Osoba do kontaktu w ZSZ nr 5: Zofia Kawecka tel. 71 367 39 33


Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.